Statut

Na skupštini Sindikata Univerziteta Crne Gore, održanoj 10. 03. 2004. god, usvojen je:
Statut Sindikata Univerziteta Crne Gore