Aktuelno

22. Decembar 2006

Zapisnik

Izborna skupština Sindikata Univerziteta Crne Gore

Prisutni:

Bogdanović Branka, Fakultet dramskih umjetnosti; Vitić Andrijela, Fakultet za turizam i hotelijerstvo; Samardžić Božo, Radović Mališa, Nenezić Rajko, Filozofski fakultet; Miljić Marijan, Istorijski institut; Zogović Vukašin, Vujović Aleksandar, Mašinski fakultet; Radonjić Dragan, Metalurško-tehnološki fakultet; Martinović Dragan, Radulović Žana, Muzička akademija; Pavićević Ranko, Žarković Hajdana, Prirodnomatematički fakultet; Rogač Branka, Univerzitetska biblioteka; Mirković Saša, Stojanović Željko, Fakultet dramskih umjetnost; Radoš Vojinović, Medicinski fakultet; Knežević Mirko, Biotehnički institut; Lutovac Budimir, Radović Jadranka, Elektrotehnički fakultet; Joksimović Aleksandar, Institut za biologiju mora; Radošević Mirko, Služba održavanja objekata Univerziteta; Raković Ljiljana, Univerzitet Crne Gore; Lasica Goran, Centar informacionog sistema; Katica Antić, Institut za strane jezike; Radović Milivoje, Vukčević Srđan, Ekonomski fakultet; Rogić Branko, Vukadinović Vinka, Pravni fakultet; Liljana Marković, Fakultet političkih nauka.

Prisutni (predsjednici SO u prethodnom sazivu):

Radulović Milovan, Elektrotehnički fakultet; Đurović Dimitrije, Služba održavanja objekata Univerziteta; Gardašević Radislav, Filozofski fakultet.

Odsutni:

Kalezić Jelisava, Građevinski fakultet; Borović Radoman, Fakultet primijenjene fizioterapije; Živković - Kurdadze Mirjana, Fakultet dramskih umjetnosti; Nikić Stevo, Fakultet za pomorstvo.

Odsutni (predsjednici SO u prethodnom sazivu):

Mihailović Branko, Pravni fakultet; Bošnjak Branka, Univerzitet Crne Gore;

Izborna skupština je radila prema sljedećem utvrđenom

DNEVNOM REDU:

1. IZBOR RADNOG PREDSJEDNIŠTVA
- ODREĐIVANJE ZAPISNIČARA
2. IMENOVANJE KOMISIJE ZA IZBOR
3. PODNOŠENJE IZVJEŠTAJA O RADU
4. IZBOR ORGANA SINDIKATA UNIVERZITETA CRNE GORE
- PREDSJEDNIKA SINDIKATA UNIVERZITETA CRNE GORE
- IZVRŠNOG ODBORA
- NADZORNOG ODBORA
- STATUTARNE KOMISIJE
5. PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA SAVEZA SINDIKATA CRNE GORE

****
Radom Izborne skupštine presjedavao je Vukašin Zogović, predsjednik Sindikata Univerziteta Crne Gore.
Izborna skupština je održana u Hotelu «Ljubović» a počela je sa radom u 11.00 časova.

I

Nakon pozdravne riječi presjedavajući je ukratko podsjetio na aktivnosti koje je vodio Sindikat Univerziteta Crne Gore u protekle četiri godine. Prisutnima se obratilo i nekoliko delegata uz želju za uspješan današnji i budući rad.

Na predlog presjedavajućeg, jednoglasno su u radno predsjedništvo izabrani: Katica Antić i Marijan Miljić, a za zapisničara Vinka Vukadinović.

II

Presjedavajući je predložio a skupština usvojila da Komisija za izbor bude i Verifikaciona komisija. Jednoglasno su za članove komisije izabrani Goran Lasica i Branka Rogač, a za predsjednika Komisije Aleksandar Vujović.

Član komisije Branka Rogač, nakon prozivke, saopštila je da Izbornoj skupštini prisustvuje 33 člana Skupštine a da pravo glasa ima 30 članova (tri člana su predsjednici SO iz ranijeg saziva). Prema tome Skupština može, saglasno članu 21 tačka 3 Statuta Sindikata Univerziteta Crne Gore, punovažno da radi i odlučuje.

III

Presjednik Sindikata Univerziteta Crne Gore podnio je izvještaj o četvorogodišnjem radu. Izvještaj Nadzornog odbora o finansijsko-materijalnom poslovanju Sindikata Univerziteta Crne Gore za period novembar 2002. - 11 decembar 2006. godine, podnio je predsjednik Nadzornog odbora Ranko Pavićević. Nakon diskusije izvještaji su jednoglasno usvojeni.

IV

Sindikalne organizacije organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore na održanim Skupštinama predložile su sljedeće kandidate za predsjednika Sindikata Univerziteta Crne Gore:

➢ Zogović Vukašin 16 predloga
➢ Lasica Goran 1 predlog
➢ Radulović Milovan 1 predlog

Goran Lasica je ranije odustao od kandidature.

Predloženi kandidati su se ukratko obratili delegatima Izborne skupštine. Nakon toga pristupilo se tajnom glasanju. Izvještaj Komisije za izbor podnio je predsjednik Aleksandar Vujović. Glasalo je 30 delegata. Nevažećih listića nije bilo. Delegati su glasali na sljedeći način:

➢ Zogović Vukašin 25 glasova
➢ Radulović Milovan 5 glasova

Prema tome Vukašin Zogović je dobio potrebnu većinu glasova i shodno Statutu Sindikata Univerziteta Crne Gore izabran je za Predsjednika Sindikata Univerziteta Crne Gore za naredni četvorogodišnji period.

Delegati Izborne skupštine nijesu imali primjedbi na tok izbora

Izabrani Predsjednik se zahvalio svim delegatima na ukazanom povjerenju.

Delegati su odlučili da Predsjednik da predlog da za organe Sindikata.
Predsjednik je predložio sljedeće kandidate za članove Izvršnog odbora:

➢ Andrijelu Vitić Fakultet za turizam i hotelijerstvo - Kotor
➢ Boža Samardžića Filozofski fakultet - Nikšić
➢ Dragana Martinovića Muzička akademija - Cetinje
➢ Branku Rogač Univerzitetska biblioteka - Podgorica
➢ Branka Rogića Pravni fakultet - Podgrica
➢ Budimira Lutovca Elektrotehnički fakultet - Podgorica
➢ Ranka Pavićevića Prirodnomatematički fakultet – Podgorica

Prema Statutu Sindikata Univerziteta Crne Gore Izvršni odbor broji sedam članova. Predsjednik sindikata je po funkciji član Izvršnog odbora. Kandidat Budimir Lutovac je zbog obaveza odustao od kandidature pa je glasanjem jednoglasno utvrđen predloženi sastav Izvršnog odbora.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:
➢ Srđan Vukčević, Ekonomski fakultet;
➢ Žana Radulović, Muzička akademija;
➢ Aleksandar Vujović, Mašinski fakultet.

Za članove Statutarne komisije izabrani su:
➢ Hajdana Žarković, Prirodnomatematički fakultet;
➢ Vinka Vukadinović, Pravni fakultet;
➢ Branka Bogdanović, Fakultet dramskih umjetnosti.


V

Delegati Izborne skupštine predložili su prof. Dr Jadranku Radović za kandidata za predsjednika Saveza sindikata Crne Gore.

Sindikalne organizacije organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore na održanim Skupštinama predložile su sljedeće:

A. Kandidate za predsjednika Saveza Sindikata Crne Gore:

➢ Jadranka Radović predlog SO Elektrotehničkog fakulteta


➢ Danilo Popović predlog SO Ekonomskog fakulteta i SO Muzičke akademije
➢ Svetozar Bulatović predlog SO Istorijskog instituta
➢ Marko Joksović predlog SO Medicinskog fakulteta
➢ Vukašin Zogović predlog SO Univerzitetska biblioteka


B. Kandidat za predsjednika Opštinskog sindikalnog povjereništva Kotor

➢ Zoran Brguljan predlog SO Instituta za biologiju mora


Izborna skupština završila je sa radom u 14,30 časova.


Zapisničar,
Vinka Vukadinović, s.r.

Predsjednik,
mr Vukašin Zogović, s.r.