Aktuelno

7. Novembar 2019

Sindikat Univerziteta Crne Gore - Univerzitet Crne Gore - Vlada Crne Gore

Kolektivni ugovor o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore