Aktuelno

16. Oktobar 2015

Sindikat Univerziteta Crne Gore

Nacrt Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore