Aktuelno

13. Jun 2012

Sindikat Univerziteta Crne Gore

LISTA DUGOVANJA ZAPOSLENIMA NA UNIVERZITETU

Poštovane kolege,

Kao što vam je poznato, Sindikat Univerziteta Crne Gore, pokrenuo postupak mirnog rješavanja kolektivnog radnog spora pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, u januaru ove godine. Poslije nekoliko mjeseci rada određen je iznos dugovanja prema zaposlenima na Univerzitetu i zakazana glavna rasprava za 20. jun 2012. godine.

Iznos sredstava koji potražuju zaposleni na Univerzitetu Crne Gore, zbog nepoštovanja člana 3 Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore, za period 01.01.2009. do 31.12.2011. dat je u prilogu. Na prikazani neto iznos treba obračunati sindikalnu članarinu, kao na zaradu.

Molimo vas da imate razumijevanja, ukoliko se potkrala neka greška, jer je za svakog zaposlenog trebalo utvrditi dug za tri godine. Urađena je pregledna dokumentacija po zaposlenima i mjesecima, ukupno po zaposlenima, po univerzitetskim jedinicama i zaposlenima, u bruto i neto iznosu.

Predsjednik Sindikata,
Mr Vukašin Zogović, s.r.