Aktuelno

12. Jun 2012

Sindikat Univerziteta Crne Gore

Lista predloženih kandidata za člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore

Sindikalne organizacije, sa Univerziteta Crne Gore, do 8. juna predložile su sljedeće
kandidate za člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore

1. dr Branka Bošnjak, Sindikalna organizacija Rektorata Univerziteta Crne Gore;
2. mr Ljiljana Vukčević, Sindikalna organizacija Istorijskog instituta;
3. dr Branka Bošnjak, Sindikalna organizacija Fakulteta za turizam i hotelijerstvo;
4. dr Branka Bošnjak, Sindikalna organizacija Fakulteta primijenjene fizioterapije;
5. Radislav Gardašević, Sindikalna organizacija Filozofskog fakulteta

Shodno Zaključku sa VI Sjednice UO SUCG listu predloženih kandidata do petka 8. juna, treba postaviti na sajt Sindikata.

Sindikalne organizacije koje nijesu dostavile svoje predloge, iste mogu, u pisanoj formi, dostaviti na VII Sjednici UO SUCG, kada će se tajnim glasanjem, od predloženih kandidata, izabrati član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

VII Sjednica Univerzitetskog odbora Sindikata Univerziteta Crne Gore će se održati u utorak, 19. juna u 11,00 časova. Poziv za sjednicu biće naknadno uručen.

PREDSJEDNIK,
mr Vukašin Zogović