Aktuelno

2. Jul 2007

Saopštenje za javnost

Imajući u vidu činjenicu da je za 2006. godinu ostvaren značajan suficit Budžeta u iznosu većem od 85 miliona eura i saznanje da su gotovo sva sredstva utrošena na vraćanje duga, pozajmica i kredita iz ranijih godina (2000. i 2001. god.) te da su izvorni prihodi Budžeta Republike za period januar – april 2007. godine za 26,6% veći od planiranih i da se taj trend nastavlja, kao i informaciju da se već vrši projekcija Budžeta za narednu godinu, Sindikat Univerziteta Crne Gore insistira da se u najkraćem roku za pregovaračkim stolom nađu predstavnici Vlade i Sindikata, i kao ravnopravni partneri pregovaraju o zaradama, cijeni rada, koeficijentima, stambenoj problematici, uslovima rada i drugim pitanjima od značaja za zaposlene. Na taj način bi se, na prihvatljiv način za sve zaposlene, mogla izvršiti podjela sredstva iz Budžeta namijenjena za zarade i naknade zarada.

Sindikat Univerziteta Crne Gore programski je opredijeljen da se sva sporna pitanja rješavaju pregovaranjem. Pregovaranju, nažalost, poslodavci u Crnoj Gori bar zasad ne pridaju potreban značaj. Primjera za to u poslednjih nekoliko godina bilo je jako mnogo.

Kolektivno pregovaranje predstavlja danas najefikasniji i opšte prihvaćeni instrument uređivanja međusobnih odnosa, interesa i prava svijeta rada i svijeta kapitala, koji u najvećoj mjeri omogućuje efikasno usklađivanje različitih interesa ova dva socijalna partnera i na tome zasnovan relativno stabilan socijalni mir. Zašto sve rečeno, poznato iz prakse evropskih zemalja, poslodavac kod nas ne uvažava? Da li su samo finansijska sredstva u pitanju ili nekome ne odgovara unapređenje odnosa, interesa i prava svijeta rada i svijeta kapitala. Zna se do čega sve to može da dovede.

Vlada Republike Crne Gore, kao poslodavac svima koji primaju zarade iz Budžeta Republike, trebala bi da istovremeno pregovara sa svim legitimnim predstavnicima zaposlenih koji zarade primaju iz Budžeta, a ne da vodi selektivne pregovore i tako stvara podjele među zaposlenima. Rezultat dosadašnjih pregovora su postojeće izražene razlike u zaradama zaposlenih, koji se finansiraju iz Budžeta, zavisno od djelatnosti u kojoj rade, što za Sindikat nije prihvatljivo i mora biti što prije prevaziđeno.