Aktuelno

10. Januar 2011

Saopštenje Ministarstva finansija povodom izjava predstavnika Univerziteta vezano za budžet te institucije

Povodom navoda predstavnika Univerziteta Crne Gore vezano za budžet te institucije za 2011. godinu, a kojim se ocjenjuje da opredijeljeni iznos neće biti dovoljan za njen normalan rad, Ministarstvo finansija saopštava sledeće:

Budžet za 2011. godinu obezbjeđuje dovoljno novca za normalno funkcionisanje svih budžetskih potrošačkih jedinica i redovno servisiranje svih obaveza, uključujući i Univerzitet Crne Gore.

Zakonom o budžetu za 2010. godinu Univerzitetu Crne Gore opredijeljeno je 14.783.248,16 EUR, a zahtjev za 2011. godinu 13.501.868,55 EUR.

Treba napomenuti da fakultetske jedinice ostvaruju prihode od školarina i usluga. Statutom UCG (članovi 109 i 110) definisano je da fakultetske jedinice 20% prihoda ostvarenih od školarina izdvajaju u budžet Univerziteta. Fakultet, akademija, institut i visoka stručna škola, kao i druga organizaciona jedinica fakulteta u obavezi su da najmanje 10% bruto prihoda ostvarenih na tržištu izdvajaju u svoj budžet i 10% u budžet Univerziteta. Od bruto prihoda ostvarenih na tržištu preko projekata koje neposredno realizuje Univerzitet 15% izdvaja se u budžet Univerziteta.

Prema posljednjim podacima Ministarstva finansija, prihodi koje fakulteti ostvaruju od školarina, usluga i donacija u 2009. godini iznosili su oko 25 miliona EUR, a u prva tri kvartala prošle godine 10 miliona EUR.

Podsjećamo i da je Ministarstvo finansija ranije predložilo izmjenu Statuta UCG, na način da fakultetske jedinice umjesto dosadašnjih 20% prihoda od školarina u budžet Univerziteta izdvajaju 30% prihoda. Na taj način obezbijedila bi se nedostajuća sredstva Univerzitetu Crne Gore.

PR SLUŽBA
MINISTARSTVA FINANSIJA