Aktuelno

15. Septembar 2010

Saopštenje: Ministar prosvjete i nauke Slavoljub Stijepović održao sastanak sa predstavnicima Sindikata Univerziteta Crne Gore

Ministar prosvjete i nauke Slavoljub Stijepović sa saradnicima primio je danas delegaciju Sindikata Univerziteta Crne Gore. Predstavnici Sindikata su iskoristili ovu priliku da upoznaju ministra sa aktulenim problemima zaposlenih na Univerzitetu, a koji se, prije svega, odnose na neadekvatnu primjenu Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore, u dijelu koji se odnosi na isplatu zarada. Naime, iako je Kolektivnim ugovorom o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za Univerzitet, koji je potpisan u decembru 2007. godine, predviđeno uvećanje koeficijenata zaposlenih za po 3% u 2009. i 2010. godini, ove odredbe nijesu ispoštovane, već zaposleni i dalje primaju zarade na nivou onih iz 2008. godine. Predstavnici Sindikata istakli su zahtjev da se Zakonom o budžetu za 2011. godinu planiraju sredstva koja će obezbijediti isplatu zarada u skladu sa kolektivnim ugovorom, odnosno koja će omogućiti uvećanje koeficijenata za 6%, kako je i predviđeno za prošlu i tekuću godinu.

Ministar Stijepović je istakao važnost ostvarivanja prava zaposlenih po osnovu Kolektivnog ugovora i izrazio spremnost da, po pitanju njegove primjene, učestvuje u dijalogu sa Rektorom, Sindikatom i Ministarstvom finansija.