Aktuelno

1. Novembar 2010

Obraćanje Predsjednika Sindikata zaposlenima na Univerzitetu Crne Gore

Poštovani,

Želim da Vas, i na ovaj način, informišem o stavu Sindikata Univerziteta Crne Gore povodom objavljivanja Nacrta Zakona o budžetu Crne Gore za 2011. godinu. Iz Nacrta se jasno vidi da će Univerzitetu Crne Gore za 2011. godinu biti opredijeljeno znatno manje sredstava nego u ovoj godini. Javnost Crne Gore, o odnosu države prema svom Univerzitetu, upoznao sam Reagovanjem koje možete naći na sajtu. Ukratko: Smatramo da zaposlenima na Univerzitetu država treba da Zakonom o budžetu Crne Gore za 2011. godinu opredijeli sredstva čiji bi iznos garantovao isplatu zarada po kolektivnom ugovoru. Na to imamo pravo kao i ostali korisnici budžeta ili kao kolege iz drugih obrazovnih institucija. Drugo je, po nama, pitanje kako državnim budžetom obezbijediti sredstva za tu namjenu... I nijesu samo zarade u pitanju. Ukupan odnos države prema svom Univerzitetu treba da se mijenja. O tome se godinama ćuti pa je bilo za očekivati da će Univerzitet zapasti u poteškoće normalnog funkcionisanja. To su krupna pitanja oko kojih treba što prije povesti raspravu na najvišem državnom nivou.

Na sajtu Sindikata Univerziteta, uskoro će biti postavljeni svi zahtjevi, obraćanja, dopisi, saopštenja, zaključci i druge aktivnosti koje je SUCG blagovremeno preduzimao kako bi se zaštitili interesi zaposlenih, posebno u dijelu zarada i stambenih pitanja. Poznato Vam je da sam se na sjednicama Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore uvijek zalagao za poštovanje kolektivnog ugovora i tražio da se obračun i isplata zarada vrše u skladu sa kolektivnim ugovorom. Ovom prilikom navešću samo jedan primjer. Upravni odbor UCG, na zahtjev Sindikata, početkom ove godine usvojio je zaključak (broj 07-257 od 26. februara 2010.godine) kojim se precizira da zarde treba obračunavati u skadu sa kolektivnim ugovorom (sa uvećanjem od 6%) a isplaćivati u iznosu koji je dobijen iz budžeta Crne Gore, uz konstataciju o nedostajućim sredstvima. Nadostajuća mjesečna sredstva za isplatu zarada Ministarstvo finansija ne uplaćuje, zbog čega i dalje primamo umanjene zarade. Univerzitet nam je tada, na naš zahtjev, isplatio tri zaostala topla obroka. Takođe, kao predsjednik Sindikata, tužio sam Vladu Crne Gore zbog jednostranog tumačenja kolektivnog ugovora prilikom obračuna iznosa naknada za topli obrok i regres. Svima nama su porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunati na neto iznos ovih naknada tako da nam se ispaćuje 33% manje novca. Na godišnjem nivou to iznosi oko 150€. Nadamo se da će nadležni sud presuditi u skladu sa odredbama kolektivnog ugovora i zakona.

Sindikat Univerziteta Crne Gore blagovremeno je ukazivao na problem finansiranja Univerziteta. Na naše zahtjeve Ministarstvu finansija (iz februara i septembra ove godine) nijesmo dobili nikakav odgovor. Da podsjetim: tražili smo od ministarstva da organizuje sastanak kojem bi prisustvovali ministar finansija, ministrar prosvjete i nauke, rektor Univerziteta i Sindikat Univerziteta, sa temom izmirivanja obaveza zaposlenima na Univerzitetu u skladu sa Kolektivnim ugovorom. Umjesto pregovaranja oko nepoštovanja važećeg kolektivnog ugovora, mi smo iz medija saznali da nam se sredstva za zarade u 2011. godini dodatno umanjuju za iznos od 664.604,68€ odnosno 5%. Ako nas, kao Sindikat zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore ne uvažavaju i ne žele da sa nama pregovaraju, već nam jednostrano nameću rješenja, mi moramo da budemo glasniji, kako bi nas čuli.

Očekujemo od Vas da nam dostavite konkretne predloge kako da se izborimo da nam se u 2011. godini zarade isplaćuju uvećane za 6% s obzirom na predlog Ministarstva finansija da nedostajuća sredstva Univerzitet treba da obezbijedi povećanjem izdvajanja iz prihoda od školarine fakultetskih jedinica sa dosadašnjih 20% na 30%. (prilog: Budžet UCG). I drugo, ne manje važno, šta treba sindikat da preduzme, nakon propalih pregovora, kako bi se zaposlenima isplatila dugovanja koja, po osnovu Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore, pripadaju zaposlenima (povećanje zarada 3% u 2009. i dodatno povećanje 3% za 2010.). Isto tako očekujemo od Vas da izrazite spremnost da aktivno učestvujete u realizaciji predloženih mjera.

Univerzitetski odbor Sindikata Univerziteta Crne Gore objediniće Vaše stavove i u najkraćem roku upoznati poslodavca sa njima i našom spremnošću da istrajemo na ostvarivanju prava koja nam pripadaju. Ukoliko nas poslodavac i dalje ne bude uvažavao pozvaćemo Vas da se drugim vidovima sindikalne borbe (koje Vi predložite) borimo za prava iz Kolektivnog ugovora.

U nadi da ćete, kao aktiva član sindikata, doprinijeti rješavanju svih otvorenih pitanja na relaciji poslodavac – zaposleni, iskreno Vas pozdravljam.

Predsjednik SUCG,
Vukasin Zogović,
vukasinz@ac.me