Aktuelno

9. Novembar 2006

XVIII sjednica Univerzitetskog odbora Sindikata Univerziteta Crne Gore

Sjednica je održana u četvrtak, 09. novembra 2006. godine a počela je sa radom u 11.00 časova u sali Rektorata Univerziteta Crne Gore. Sjednici je prisustvovao Rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Ljubiša Stanković.

ZAPISNIK

Sa XVIII sjednice Univerzitetskog odbora Sindikata Univerziteta Crne Gore,
održane 09. novembra 2006. godine


Prisutni: Bogdanović Branka i Živković - Kurdadze Mirjana, Fakultet dramskih umjetnosti; Nikić Stevo, Fakultet za pomorstvo; Vitić Andriela (zamjenik), Fakultet za turizam i hotelijerstvo; Gardašević Radislav, Filozofski fakultet; Miljić Marijan, Istorijski institut; Zogović Vukašin, Mašinski fakultet; Radonjić Dragan, Metalurško-tehnološki fakultet; Martinović Dragan, Muzička akademija; Pavićević Ranko, Prirodnomatematički fakultet; Rogač Branka, Univerzitetska biblioteka; Mirković Saša, Fakultet dramskih umjetnost; Radoš Vojinović, Medicinski fakultet; Knežević Mirko (zamjenik), Biotehnički institut; Radulović Milovan, Elektrotehnički fakultet. Joksimović Aleksandar, Institut za biologiju mora; Paunović Tanja, Služba održavanja objekata Univerziteta; Bošnjak Branka (zamjenik), Univerzitet Crne Gore; Đurović Dimitrije, Služba održavanja objekata Univerziteta; Lasica Goran, Centar informacionog sistema; Katica Antić, Institut za strane jezike.

Odsutni: Kalezić Jelisava, Građevinski fakultet; Mihailović Branko, Pravni fakultet; Borović Radoman, Fakultet primijenjene fizioterapije; Radović Milivoje, Ekonomski fakultet

Univerzitetski odbor je radio prema sljedećem utvrđenom

DNEVNOM REDU:

1. Stambena problematika
2. Sindikalni izbori
3. Pitanja i predlozi

****


Radom Univerzitetskog odbora presjedavao je Vukašin Zogović, predsjednik SUCG.

Sjednici je prisustvovao Rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Ljubiša Stanković.

I


Presjedavajući je podsjetio na aktivnosti koje je vodio Sindikat Univerziteta Crne Gore u protekle četiri godine u cilju rješavanja stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu. Zatim se prisutnima obratio Rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Ljubiša Stanković.

Rektor je prisutne informisao o postignutim rezultatima u rješavanju stambenih pitanja zaposlenih na Univerzitetu i mogućnostima kako da se ubuduće ta pitanja rješavaju. O dodjeli stanova i sambenih kredita priprema se detaljan izvještaj i biće uskoro razmatran na sjednici Upravnog odbora Univerziteta.

Rektor smatra, a to je bio i zaključak Upravnog odbora, da Sindikat Univerziteta Crne Gore treba da bude nosilac svih aktivnosti neophodnih za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih koji do sada nijesu dobili stan. Ovo iz razloga što se, uglavnom, radi o zaposlenima koji od svojih primanja teško mogu da plaćaju troškove stanovanja i zato žive u neadekvatnim uslovima.

Ono što je veoma značajno i što treba posebno naglasiti je da se svima, koji prema pravilnicima imaju pravo na stan, pruža mogućnost da to i ostvare. To znači da će se graditi onoliko stanova koliko bude opravdanih zahtjeva. Zainteresovani trebaju biti spremni da učestvuju u finansiranju izgradnje stana u iznosu od 30% tržšne vrijednosti stana u Podgorici.

Za rješavanje stambenih pitanja saradnika na Univerzitetu, Rektor je izrazio spremnost Univerziteta da finansira izgradnju 30 do 50 službenih stanova za ovu namjenu.

Stanovi će se graditi u Podgorici, na lokaciji koja je predviđena DUP-om Univerzitetski centar. Zaposlenima koji ne rade u Podgorici a stambeno pitanje žele da riješe u mjestu gdje rade, Univerzitet će dodijeliti povoljne stambene kredite. Sredstva za ovu namjenu dobiće se prodajom stanova.

Univerzitet će pružiti maksimalnu podršku kako bi se što prije pristupilo realizaciji izgradnje stanova.

Dogovorena dinamika rada:

- Svima zaposlenima ODMAH DOSTAVITI UPITNIK o stambenim potebama.
Rok: 23. 11. 2006. godine;
- Uraditi Studiju stambenih potreba na osnovu dobijenih podataka.
Rok: 04. 12. 2006. godine;
- Izrada idejnog projekta sa cijenom koštanja;
- Raspisivanje oglasa. Imenovanje stambene komisije;
- Razgovori sa predstavnicima opštine, ministarstava i Vlasde RCG o mogućnostima jeftinije gradnje;
- Razgovori sa predstavnicima banaka o dugoročnim stambenim kreditima;
- Prikupljanje neophodne dokumentacije za gradnju stanova;
- Raspisivanje tendera;
- Početak gradnje: maj – jun 2007.

Nakon završene rasprave, predviđene prvom tačkom dnevnog reda, presjedavajući se zahvalio Rektoru na pruženim informacijama i konkretnim predlozima.

II

Nakon rasprave, u kojoj je učestvovala većina prisutnih, usvojeni su sljedeći zaključci:

- Izbore u sindikalnim organizacijama završiti do kraja novembra;
- Zapisnike sa Izbornih skupština dostaviti do kraja prve nedjelje decembra;
- Izbornu skupštinu Sindikata Univerziteta održati 15. ili 22. decembra;

III

Presjedavajći je informisao prisutne o sindikalnoj članarini i korišćenju rekreativnog odmora.


Univerzitetski odbor je završio sa radom u 13,00 časova.